Over

Waar staat de Stichting NGO voor?

De Stichting Nederlandse Geocache Organisatie (Stichting NGO) wil de hobby Geocaching in Nederland bevorderen door het verstrekken van informatie, het verlenen van ondersteuning en het organiseren van Geocaching events. Hiermee biedt de stichting een (netwerk)platform voor en door geocachers. De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst. 

De stichting wil haar doel onder meer bereiken door:

1.    geocache activiteiten te bevorderen,

2.    ervaringen tussen geocachers onderling uit te laten wisselen, 

3.    te zorgen voor gezelligheid en saamhorigheid onder geocachers, 

4.    te ondersteunen, promoten en vergroten van geocachen door het bevorderen van een actieve, uitdagende, hulpvaardige en actieve groep geocachers, 

5.    leuke, uitdagende, educatieve en sociale geocaching events te organiseren,

6.    te zorgen voor kennisoverdracht, 

7.    een bemiddelaar en/of aanspreekpunt te zijn voor geocache-eigenaren tussen overheidsinstanties, omwonenden, natuurorganisaties en andere grondeigenaren. Bij bijvoorbeeld het regelen van vergunningen voor plaatsen van caches, maar ook in geval van overlast, hinder, etc. 

Communicatie

Het belangrijkste communicatieplatform van de Stichting NGO is Discord. Ook zijn we te vinden op de diverse social media. De links naar de social media vind je onderaan de website. Meer informatie over Discord kun je opvragen via ons ons contactformulier.

Draag je de Stichting NGO een warm hart toe?
Ben je geocacher? Of heb je een onderneming? Wil je de Stichting NGO ondersteunen?
Dan verwijzen we je nu nog naar ons contactformulier. Meer informatie over de voordelen van het steunen van de Stichting als ondernemer of particulier volgt nog op deze website.